Cviky na ramena v posilovně


Ramena jsou jednou z klíčových svalových skupin, které mohou přinést estetický vzhled a sílu vašemu hornímu tělu. Správný trénink ramen v posilovně může vést k vyváženému a silnému svalstvu, což je základem pro úspěšné cvičení všech ostatních svalových skupin. V tomto článku se zaměříme na různé cviky, které můžete provádět při posilování ramen, abyste dosáhli optimálních výsledků.

Cvičení s volnými váhami

Cvičení s volnými váhami jsou skvělým způsobem, jak posílit ramena a zlepšit stabilitu. Mezi nejúčinnější cviky na ramena v posilovně s volnými váhami patří:

 • Military press: Stoupněte si rovně s jednou činkou v každé ruce. Zvedněte činky na úroveň ramen a pak je vytlačte nad hlavu.
 • Laterální zdvihy: Stoupněte si rovně s činkami v rukou a paže při těle. Pomalu zvedejte činky na stranu až do úrovně ramen.
 • Přední zdvihy: Postavte se s činkami v rukou před tělem a zvedněte je rovně nahoru směrem k přední části ramen.

Cvičení na strojích

Stroje v posilovně poskytují stabilní prostředí pro cvičení a mohou cílit na konkrétní svalové skupiny. Některé z nejlepších cviků na ramena v posilovně na strojích zahrnují:

 • Shoulder press machine: Sedněte si na stroj se zády opřenými o opěradlo a vytlačujte ruce nad hlavu proti odporu stroje.
 • Lateral raise machine: Stoupněte si vedle stroje s rukama na rukojetích a pomalu zvedejte ramena do stran proti odporu stroje.
 • Front raise machine: Sedněte si na stroj se zády opřenými o opěradlo a zvedejte ruce rovně před sebe proti odporu stroje.

Kettlebell cviky

Kettlebells poskytují dynamický trénink, který zahrnuje více svalových skupin najednou. Některé z efektivních kettlebell cviků na ramena v posilovně zahrnují:

 • Kettlebell shoulder press: Postavte se rovně s kettlebellem v každé ruce a zvedněte je nad hlavu proti odporu gravitace.
 • Kettlebell push press: Podobně jako u shoulder press, ale s použitím více síly nohou pro vytlačení kettlebell nad hlavu.
 • Kettlebell high pull: Držte kettlebell mezi nohama a při zdvihu těla tahem přitáhněte kettlebell k bradě, přičemž ramena aktivně pracují.

Závěr

Cvičení na ramena jsou důležitou součástí každého tréninkového programu. Kombinace cviků s volnými váhami, strojů a kettlebellů vám umožní efektivně posilovat tuto svalovou skupinu z různých úhlů a perspektiv. Je důležité začít s lehkými váhami a postupně zvyšovat zátěž, abyste dosáhli nejlepších výsledků a minimalizovali riziko zranění.

Nejčastěji kladené otázky

Zde najdete odpovědi na některé často kladené otázky ohledně cvičení na ramena v posilovně:

Otázka Odpověď
Jak často bych měl/a cvičit ramena? Ideální frekvence tréninku ramen závisí na vašem celkovém tréninkovém plánu a vaší schopnosti se zotavit. Obecně se doporučuje trénovat ramena 1-2x týdně s dostatečnými pauzami mezi tréninky.
Je lepší začít s cvičením s volnými váhami nebo na strojích? Je vhodné začít s cvičením s volnými váhami, protože poskytují větší rozsah pohybu a zapojují více stabilizačních svalů. Poté můžete přidat cvičení na strojích k doplnění vašeho tréninkového plánu.
Jsou kettlebell cviky vhodné pro začátečníky? Pro začátečníky je důležité správně zvládnout techniku před začleněním kettlebell cviků do tréninkového plánu. Doporučuje se začít s nižší zátěží a postupně zvyšovat, jakmile se zlepšuje technika a síla.

Další tipy pro trénink ramen

Kromě zmíněných cvičení existuje několik dalších tipů, které vám pomohou maximalizovat výsledky vašeho tréninku ramen:

 • Zahrňte do tréninku také cviky na rotátory manžet, abyste posílili stabilizátory ramen a snížili riziko zranění.
 • Nezapomínejte na důkladné protažení ramen po tréninku, což může pomoci snížit pocit svalového napětí a zkrátit dobu rekonvalescence.
 • Varujte svůj trénink ramen různými cviky a zátěžemi, abyste zajistili celkový rozvoj svalů a zabránili případnému stagnování výkonu.

Viz také:

Photo of author

Edmund

Napsat komentář